pieniądze

3600 brutto ile to netto?

Umowa o pracę: 3600 brutto ile to netto z uwzględnieniem nowego ładu?

Każda zatrudniona osoba na podstawie umowy o pracę zarabiająca 3600zł brutto w skali miesiąca, netto zarabia 2 765,86zł. Umowa o pracę w Polsce jest obciążona wszystkim składkami, które częściowo ma obowiązek opłacić pracodawca, a częściowo pracownik.

Koszty ponoszone przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę opiewającą na kwotę 3600zł brutto w skali miesiąca:

 • Zaliczka na podatek: 61.00 zł
 • Ubezpieczenie emerytalne: 351.36 zł
 • Ubezpieczenie chorobowe: 88.20 zł
 • Ubezpieczanie rentowe: 54.00 zł
 • Ubezpieczenie zdrowotne: 279.58 zł

Wówczas osoba zarabiająca 3600zł brutto dostaje miesięczną wypłatę obniżaną o koszty wyżej wymienionych składek. Suma kosztów miesięcznych składek opłacanych przez pracownika wynosi zatem 834,14 zł.

Koszty, które ponosi pracodawca zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę opiewającą na kwotę 3600 brutto w skali miesiąca:

 • Wynagrodzenie pracownika: 3600zł
 • Ubezpieczenie emerytalne pracownika: 351.36zł
 • Ubezpieczenie wypadkowe pracownika: 64.80zł
 • Ubezpieczenie rentowe pracownika: 234.00zł
 • Fundusz Pracy, czyli FP: 88.20zł
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czyli FGŚP: 3.60zł

W celu wyliczenia pełnych kosztów, jakie ponosi pracodawca należy zsumować wyżej wymienione kwoty. Wówczas oznacza to, że miesięcznie pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę opiewającą na kwotę brutto 3600zł ponosi koszt zatrudnienia pracownika w kwocie 4 341.96 zł.

Umowa o dzieło: 3600 brutto ile to netto z uwzględnieniem nowego ładu?

Wedle polskiego prawa pracownik zatrudniony na podstawie umowy o dzieło opiewającą na kwotę 3600zł brutto zobowiązany jest do opłacenie jedynie zaliczki na podatek PIT. Natomiast pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie umowy o dzieło ponosi koszt wynagrodzenia pracownika, czyli w tym przypadku 3600zł. Ponadto warto wiedzieć, że w przypadku umowy o dzieło niektóre grupy zawodowe mają prawo do skorzystania z ulg podatkowych. Należy także pamiętać, że jeśli pracodawca zatrudnia na podstawie umowy o dzieło osobę, która jest już jego pracownikiem na podstawie umowy o pracę, wówczas obowiązują obojga wszystkie składki, jak w przypadku umowy o pracę.

Podsumowując pracownik za trudniony na podstawie umowy o działo opiewającą na kwotę brutto 3600zł jest zobowiązany do opłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 490.00 zł. Oznacza to, że netto pracownik ten zarobi 3 110.00 zł.

Umowa zlecenie: 3600 brutto ile to netto z uwzględnieniem nowego ładu?

Kwota netto w umowie zlecenia jest wysoce zależna od relacji formalnej zaistniałej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Wówczas ogromne znaczenie ma wiek osoby zatrudnianej przez pracodawcę.

Koszty ponoszone przez pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie przy zarobkach 3600zł brutto:

 • Ubezpieczenie emerytalne: 351.36 zł
 • Ubezpieczenie rentowe: 54.00 zł
 • Ubezpieczenie zdrowotne: 287.52 zł
 • Zaliczka na podatek: 435.00 zł

Oznacza to, że od kwoty 3600zł brutto należy odjąć zsumowane wyżej wymienione koszty, czyli kwotę 1127,88zł. Wówczas kwota netto (czyli zarobki na rękę tego pracownika) wynosi 2 472.12 zł.

Koszty ponoszone przez pracodawcę zatrudniającego pracownika na umowę zlecenie opiewającą na kwotę 3600zł brutto:

 • Wynagrodzenie pracownika: 3 600.00 zł
 • Ubezpieczenie emerytalne: 351.36 zł
 • Ubezpieczenie rentowe: 234.00 zł
 • Ubezpieczenie wypadkowe: 64.80 zł
 • Fundusz Pracy (FP): 88.20 zł
 • FGŚP: 3.60 zł

Pracodawca zatrudniając pracownika ponosi zsumowane wyżej wymienione koszty, co daję kwotę 4 341.96 zł. Podobnie jak w przypadku kosztów ponoszonych przez pracownika kwota ta może się różnić w zależności od relacji formalnej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą oraz w zależności od wieku osoby zatrudnionej.

W przypadku umowy zlecenie warto wiedzieć, że:

 • Osoby do 26 roku życia posiadające status studenta bądź ucznia: nie są zobowiązanie do opłacania składek. wówczas kwota brutto jest równa kwocie netto.
 • Osoby zatrudnione przez pracodawcę na umowę o pracę i dodatkowo na umowę zlecenie: zobowiązane się do opłacenia wszystkie składki jak w przypadku umowy o pracę. (dotyczy to także pracodawcy)
 • Osoby nie posiadające innego zatrudnienia: W tym przypadku należy opłacić wszystkie składki ZUS oraz dodatkowo i dobrowolnie pracownik może opłacić składkę chorobową.
 • Pracownik zatrudniony w innej firmie, którego wynagrodzenie jest większe bądź równe minimalnemu wynagrodzeniu: wówczas należy opłacić jedynie składkę zdrowotną.
 • Pracownik zatrudniony w innej firmie, którego wynagrodzenie jest mniejsze od minimalnego wynagrodzenia: wówczas należy opłacić wszystkie składki ZUS, co więcej można dobrowolnie opłacić składkę chorobową.

Umowa b2b: 3600 brutto ile to netto z uwzględnieniem nowego ładu?

W przypadku umowy typu B2B wszystkie koszty dotyczące zatrudnienia danego pracownika opłacane są przez pracodawcę. Dzieje się tak gdyż to sam pracownik wystawia dla pracodawcy fakturę za wykonanie na rzecz pracodawcy usług.

Koszty pracodawcy podczas zatrudnienia pracownika na umowę B2B przy zarobkach 3600zł brutto z uwzględnieniem ulgi na start:

 • składka zdrowotna: 270.90
 • zaliczka na podatek: 684.00zł.

Wówczas na rękę pracownik otrzyma kwotę netto w wysokości 2 645.10 zł.

Koszty pracodawcy podczas zatrudnienia pracownika na umowę B2B przy zarobkach 3600zł brutto po upływie ulgi na start:

 • Ubezpieczenie emerytalne: 176.27 zł
 • Ubezpieczenie rentowe: 72.24 zł
 • Ubezpieczenie zdrowotne: 270.90
 • Zaliczka na podatek: 633.00zł
 • Ubezpieczenie wypadkowe: 22.12 zł

Wówczas każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy B2B opiewającą na kwotę 3600zł brutto, netto przez pierwsze pół roku (styczeń – czerwiec) otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2 645.10 zł, a przez drugie pół roku (lipiec – grudzień) otrzymuje wynagrodzenie w kwocie netto 2 425.47 zł. Od kwoty brutto odejmowane są przez pracodawcę koszty związane z zatrudnieniem pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *