pieniądze

4500 brutto ile to netto?

4500 zł brutto ile to „na rękę”?

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym jaka różnica jest w wynagrodzeniu netto biorąc pod uwagę różne umowy? Umowę o pracę, umowę zlecenia, o dzieło, a wreszcie samozatrudnienie? Wyobraźmy sobie czterech kolegów: Janek pracuje na etacie w firmie spedycyjnej i dojeżdża do miejsca pracy z innej miejscowości, Tomek pracuje w banku w swoim mieście, Kuba prowadzi zajęcia fitness w ośrodku sportu na umowę zlecenie i Bartek, który pisze artykuły do lokalnej gazety na umowę zlecenie. Wszyscy zarabiają brutto 4500 zł miesięcznie. Jednak czy na rękę dostaną tyle samo? Otóż nie. Zobaczmy, który z nich otrzyma najwyższe wynagrodzenie netto.

Janek i Tomek

Ponieważ Janek dojeżdża do pracy z innej miejscowości przysługują mu wyższe koszty uzyskania przychodu niż Tomkowi. W przypadku Janka wynoszą one 300 zł a dla Tomka 250 zł.

Żeby obliczyć ich wynagrodzenie netto trzeba wyliczyć kwotę składek na ubezpieczenie społeczne: emerytalna (9,76%), rentowa (1,5%) i chorobowa (2,45%). Łączna suma składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku oby panów wyniesie 616,95 zł. Po odjęciu tej kwoty od 4500 zł brutto zostanie 3883,05 zł. Jest to podstawa do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9%. W tym przypadku będzie to 349,47 zł. W kolejnym kroku należy obliczyć podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Od kwoty brutto należy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu. Podstawę zaliczki na podatek dochodowy należy zaokrąglić do pełnych złotych. W przypadku Janka kwota podstawy wyniesie 3583 zł a w przypadku Tomka 3633 zł. Następnie obliczamy kwotę zaliczki na podatek, która wynosi 17%. Dla Janka wyniesie ona 609,11 zł, a dla Tomka 573,85 zł. Od wyliczonych zaliczek odejmujemy kwotę wolną od podatku, która jest uregulowana ustawą i wynosi 43,76 zł. Od podatku należy również odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne jednak nie 9%, lecz 7,75%. Po dokonaniu tych wszystkich odliczeń od wynagrodzenia Janka do urzędu skarbowego należy odprowadzić składkę w kwocie 308 zł, a w przypadku Tomka 317 zł. Wynagrodzenie na rękę obu kolegów będzie zbliżone jednak to Janek zarobi o kilka złotych więcej. Netto Janka wyniesie 3225,58 zł a netto Tomka 3216,58 zł. 

Kuba

Kuba prowadzi zajęcia fitness na umowę zlecenie. Z uwagi na to, że jest to jego jedyną umowa i nie jest nigdzie zatrudniony na etacie, od umowy zlecenia ma odprowadzane wszystkie składki, takie jak przy umowie o pracę, czyli emerytalną, rentową i chorobową. Razem 616,95 zł. Po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy wychodzi kwota 3883,05 zł. Od tej kwoty obliczane są koszty uzyskania przychodu, które wynoszą 20% czyli 776,61 zł. Od kwoty 3883,05 zł odejmujemy koszty uzyskania przychodów i wychodzi nam podstawa opodatkowania. Obliczamy kwotę podatku 17%, czyli 528,02 zł. W kolejnym kroku wystarczy tylko obliczyć kwotę na ubezpieczenie zdrowotne 9% i 7,75%. Od podstawy opodatkowania odejmujemy kwotę ubezpieczenia społecznego możliwa do odliczenia (7,75%) i otrzymujemy kwotę 227 zł. Jest to podatek, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego. Na rękę Kuba otrzyma 3306,58 zł. 

Bartek

W przypadku Bartka, który pracuje na umowę o dzieło, nie są obliczane składki na ubezpieczenie. Od podstawy czyli 4500 zł obliczamy koszty uzyskania przychodów 20 %. Otrzymujemy 900 zł. Należy to odjąć od kwoty 4500 zł. Kwota 3600 zł to podstawa opodatkowania, z której należy wyliczyć 17% podatku, czyli 612 zł. Jest to kwota, która odprowadzimy do urzędu skarbowego. Wynagrodzenie Bartka to 4500 zł – 612 zł czyli 3888 zł.

Umowa o pracę

4500 zł brutto to 3225,58 zł netto

Umowa zlecenie

4500 zł brutto to 3306,58 zł netto

Umowa b2b

4500 zł brutto to 3726 zł netto

Umowa o dzieło

4500 zł brutto to 3888 zł netto

Co z tym „netto”?

Jak widać na przykładach największą wypłatę otrzymuje Bartek. Jednak czy na pewno? Nie do końca. Nie ma odprowadzanych składek ZUS co na dłuższą metę się nie opłaca.

Co do Kuby, jego umowa jest oskładkowana jednak nie ma prawa do urlopu ani innych uprawnień przysługujących na umowie o pracę, jednak jest to temat do innego artykułu. Wynagrodzenie Janka i Tomka miesięcznie różni się o 9 zł, więc kosztu uzyskania przychodu, aż tak bardzo nie różnicują wynagrodzenia. Wszystko zależy jeszcze id tego ile Janek wydaje miesięcznie na dojazdy do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *