Urząd Pracy Opole

Urząd Pracy Opole

Opole to miasto liczące 950 tysięcy mieszkańców będące stolicą województwa opolskiego. Sytuacja na rynku pracy województwa opolskiego jest nieco gorsza niż w skali całego kraju i wynosi 6,3% podczas gdy w samym Opolu jest to jedynie 3,3%. W mieście tym swoje siedziby mają dwie instytucje państwowe powołane do walki z bezrobociem, a mianowicie Powiatowy Urząd Pracy w Opolu (PUP Opole) i Wojewódzki urząd Pracy w Opolu (WUP Opole). Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do tych jednostek administracji: adresy, telefony, maile, mapy dojazdu.

Powiatowy Urząd Pracy Opole

Adres PUP Opole
ul. mjr Hubala 21
45-266 Opole

Numer telefonu:
+48 77 44 22 929

FAX: +48 77 44 22 928
E-MAIL: opop@praca.gov.pl

Godziny otwarcia urzędu pracy w Opolu:
Poniedziałek-piątek: 8:00 – 14:00

Mapa dojazdu:

Wojewódzki Urząd Pracy Opole (WUP)

Godziny pracy:
7.30 -15.30
Adres:
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole

Numery telefonu, e-mail:
Tel.: 77 44 16 701
Fax: 77 44 16 702
E-mail: wup@wup.opole.pl

Mapa dojazdu do WUP Opole: