portfel

3500 brutto ile to netto?

Jeśli zarabiasz 3500 zł brutto to Twoja wypłata netto tj. „do ręki” wynosić będzie około 2600 zł, w zależności od rodzaju umowy, jaki posiadasz ze swoim pracodawcą. Może to być umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie lub umowa firma-firma tj. b2b. Sprawdź poniżej, ile zarobisz netto na każdej z tych umów, jeśli brutto Twoja pensja to 3500 zł.

Umowa o pracę: 3500 zł brutto ile to netto?

Pracownik zatrudniany na podstawie umowy o pracę zarabiając brutto 3500zł, netto (czyli na tak zwaną rękę) zarabia 2 555,34zł. Wedle obowiązującego w Polsce prawa umowa o pracę jest obciążona wszystkim składkami, które częściowo są opłacane przez pracownika, a częściowo przez pracodawcę.

Składki jakim jest obciążona umowa o pracę:

 • składka emerytalna 19,52%: z czego 9,76% opłaca pracodawca, a pozostałe 9,76% pracownik,
 • składka chorobowa 2,45%: składka ta w całości opłacana jest przez pracownika,
 • składka rentowa 8%: z czego 6,5% opłaca pracodawca, a pozostałe 1,5% pracownik,
 • składka zdrowotna 9%: składka ta w całości opłacana jest przez pracownika,
 • składka wypadkowa 1,76%: składka ta w całości opłacana jest przez pracodawcę,
 • składka na fundusz pracy (FP) 2,45%: składka ta w całości opłacana jest przez pracodawcę,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 0,1%: składka ta w całości opłacana jest przez pracodawcę.

Koszty pracownika: kwota składek na umowę o pracę przy zarobkach 3500zł brutto:

 • składka emerytalna: 341,60zł,
 • składka chorobowa: 85,75zł,
 • składka rentowa: 52,50zł,
 • składka zdrowotna: 271,81zł,
 • zaliczka na podatek: 193,00zł.

Zatem od 3500zł brutto należy odjąć koszty składek ponoszone przez pracownika, co daje kwotę 2 555,34zł netto.

Przeczytaj również:

Sytuacja nieco inaczej wgląda dla pracodawcy. Zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę opiewającą na 3500zł brutto pracodawca po doliczeniu składek płaci za jego utrzymanie 4 216,80 zł.

Koszty pracodawcy podczas zatrudnienia pracownika na umowę o pracę przy zarobkach 3500zł brutto:

 • składka emerytalna: 341,60zł,
 • składki: FP i FGŚP:  89,25zł (FP: 86zł, a FGŚP: 3,25zł),
 • składka rentowa: 227,50zł,
 • składka wypadkowa: 58,45zł

Zatem pracodawca do kwoty brutto, czyli 3500zł musi dodać koszty ponoszonych przez siebie składek, co daje kwotę 4 216,80 zł.

Umowa o dzieło: 3500 brutto ile to netto?

W przypadku umowy o dzieło pracodawca musi opłacić jedynie zaliczkę na podatek PIT, natomiast pracownik sam może zdecydować się na dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego. Ponadto umowa o dzieło daje możliwość do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% bądź 50%. Aczkolwiek warto wiedzieć iż jeżeli umowa o dzieło zostanie zawarta z własnym pracownikiem obowiązują w niej wszystkie składki, takie jak przy umowie o pracę.

Pracownik zatrudniany na podstawie umowy o dzieło zarabiając brutto 3500zł, netto zarabia 3 024,00zł. W tym przypadku zaliczka na podatek wynosi 476,00, a opłaca ją w całości pracownik.

Umowa zlecenie: 3500 brutto ile to netto?

W sytuacji umowy zlecenia wysokość zarobków netto pracownika może różnić się w zależności od relacji formalnej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą oraz w zależności od wieku osoby zatrudnionej.

Składki odprowadzane przy umowie zlecenie:

 • Osoby do 26 roku życia (będące studentem bądź uczniem): Nie płacą składek. Oznacza to iż kwota brutto równa się kwocie netto.
 • Własny pracownik: obowiązują wszystkie składki jak w przypadku umowy o pracę.
 • Osoby bez innego zatrudnienia: W takiej sytuacji należy opłacić wszystkie składki ZUS oraz można dobrowolnie opłacić składkę chorobową.
 • Pracownik zatrudniony w innej firmie, którego wynagrodzenie jest większe bądź równe minimalnemu wynagrodzeniu: należy opłacić składkę zdrowotną.
 • Pracownik zatrudniony w innej firmie, którego wynagrodzenie jest mniejsze od minimalnego wynagrodzenia: W takiej sytuacji należy opłacić wszystkie składki ZUS oraz można dobrowolnie opłacić składkę chorobową.

Pracownik zatrudniany na podstawie umowy zlecenie zarabiając brutto 3500zł, netto (kwota ta może różnić się w zależności od relacji formalnej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą oraz w zależności od wieku osoby zatrudnionej) zarabia 2 644,37zł.

Koszty pracownika: kwota składek na umowę zlecenie przy zarobkach 3500zł brutto:

 • składka emerytalna: 341,60zł,
 • składka rentowa: 52,50zł,
 • składka zdrowotna: 279,53zł,
 • zaliczka na podatek: 182,00zł.

Zatem od 3500zł brutto należy odjąć koszty składek ponoszone przez pracownika, co daje kwotę 2 644,37zł netto.

Koszty pracodawcy podczas zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie przy zarobkach 3500zł brutto:

 • składka emerytalna: 341,60zł,
 • składki: FP i FGŚP:  89,25zł,
 • składka rentowa: 227,50zł.

Zatem pracodawca do kwoty brutto, czyli 3500zł musi dodać koszty ponoszonych przez siebie składek, co daje kwotę 4 158,35 zł.

Umowa b2b: 3500 brutto ile to netto?

W przypadku umowy B2B wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika ponosi pracodawca. Dzieje się tak ponieważ pracownik wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty umowy B2B mogą różnić się w zależności od formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS (np. ulga na start).

Koszty pracodawcy podczas zatrudnienia pracownika na umowę B2B przy zarobkach 3500zł brutto:

 • składka zdrowotna: 381,81zł,
 • zaliczka na podatek: 222,00zł.

Podsumowując pracownik zatrudniony na podstawie umowy B2B opiewającą na kwotę 3500zł brutto, netto otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2 896,19zł. Gdyż od kwoty brutto pracodawca odejmuje koszty związane z zatrudnieniem pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *