pieniądze

6000 brutto ile to netto?

Wielu pracowników zastanawia się jaki typ umowy będzie dla nich najkorzystniejszy i pozwoli im realnie zarobić najwięcej. W poniższym artykule pokażemy, jak różni się dochód netto w zależności od rodzaju podpisanej umowy. Jako kwotę brutto przyjęto 6000 złotych, założono też, że pracownikiem jest osoba powyżej 26 roku życia (nie przysługują ulgi podatkowe).

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest najkorzystniejsza jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracownika, jednak z punktu widzenia finansowego jest nieco gorzej. Zarabiając 6000 złotych brutto, ubezpieczenie emerytalne wyniesie 586 złotych, ubezpieczenie rentowe 90 złotych, ubezpieczenie chorobowe 147 złotych, zdrowotne 466 złotych, a zaliczka na podatek będzie miała wysokość 393 złotych. Oznacza to, że po zsumowaniu wszelkich ubezpieczeń i zaliczek, „na rękę” pozostanie 4318 złotych.

Umowa zlecenie

Nieco korzystniej sytuacja przedstawia się w wypadku umowy zlecenie. Zakładając, że nie przysługują nam żadne ulgi i rezygnujemy ze składni na ubezpieczenie chorobowe, które na umowie zlecenie jest dobrowolne, składka na ubezpieczenie emerytalne wyniesie 586 złotych, na ubezpieczenie rentowe 90 złotych, na ubezpieczenie zdrowotne 479 złotych, a zaliczka na podatek będzie kosztem w wysokości 312 złotych. Realnie, po odliczeniu wszystkich składek, dochód netto wyniesie 4533 złote.

Umowa o dzieło

Najwięcej w kieszeni po odliczeniu składek i podatków zostanie pracownikowi, który zdecyduje się na podpisanie umowy o dzieło, niemniej umowa ta nie zapewnia żadnej ochrony pracownika. Jedyną składką, pobieraną od umowy o dzieło jest zaliczka na podatek w wysokości 816 złotych. Netto zostaje więc 5184 złote (licząc, że koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%).

Umowa b2b

Jeśli zaś chodzi o umowę b2b, sprawa przedstawia się następująco: składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 252 złote, na ubezpieczenie emerytalne 616 złotych, na ubezpieczenie zdrowotne 382 złote. Zaliczka na podatek wyniesie natomiast 535 złotych, składka na Fundusz Pracy to 77 złote, a ubezpieczenie wypadkowe wyniesie 53 złote. Po odliczeniu składek kwota netto wyniesie 4085 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *