portfel

3800 brutto ile to netto?

Wydaje się, że 3800 złotych to bardzo wysoka pensja. Tymczasem nie jest to prawda. Osoba zarabiająca 3800 złotych brutto w 2022 roku z uwzględnieniem Polskiego Ładu otrzyma 2893,91 zł netto. Od pensji pracownika zostaną odliczone takie zobowiązania, jak:

  • ubezpieczenie emerytalne – 370,88 zł
  • ubezpieczenie rentowe – 57 zł
  • ubezpieczenie chorobowe – 93,10 zł
  • ubezpieczenie zdrowotne – 295,11 zł
  • zaliczka na podatek – 90 zł

Tyle otrzyma osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Roczna wartość zarobków to 45 600 złotych brutto. W wyliczeniu uwzględniona została ulga dla klasy średniej, która przysługuje wszystkim osobom zatrudnionym. Można złożyć wniosek o rezygnację z takiej ulgi i wówczas zarobki będą wyglądały inaczej.

Składki na umowie o pracę w Nowym Ładzie

Składki naliczane są często solidarnie, czyli ich część opłaca pracodawca, a część leży po stronie pracownika, na przykład składkę emerytalną płacą solidarnie pracodawca i pracownik ( po 9,76%), rentową składkę płacą pracodawca (6,5%) oraz pracownik (1,5%). Składkę chorobową w całość opłaca pracownik, a to jest 2,45% wynagrodzenia. Składkę wypadkową w kwocie 1,76% uiszcza pracodawca, ale już składkę zdrowotną płaci pracownik. Od stycznia 2022 roku składka zdrowotna wynosi 9% i nie można jej odliczyć od zarobków w żaden sposób. Natomiast 2,45% składki na Fundusz Pracownicy płaci pracodawca, podobnie jak Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%).

3800 brutto – jakie koszty całkowite

Pracodawca zatrudniający pracownika i płacący mu 3800 złotych brutto ponosi koszt całkowity rzędu 4578 złotych. Jest to duża kwota, ale pracownik otrzymuje część na swoje konto bankowe.

Osoba zatrudniona na umowę zlecenie otrzyma 2 610 złotych, a na umowę o dzieło dostanie 3283 złotych (pracodawca odprowadza jedynie zaliczkę na podatek, pozostałe obciążenia są po stronie osoby zatrudnionej na taką umowę), a 3237 złotych zarobi osoba pracująca na podstawie B2B, czyli jako firma współpracująca, a nie pracownik etatowy (samodzielnie poniesie wszelkie obciążenia, ponieważ nie jest pracownikiem).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *