pieniądze

5000 brutto ile to netto?

Umowa o pracę: 5000 brutto, ile to netto?

W Polsce umowa o pracę jest obciążona wszystkimi możliwymi w ustawie składkami, które są płacone częściowo przez pracownika oraz częściowo przez jego pracodawcę.

Miesięczne zarobki oraz opłaty dla kwoty 5 000 zł brutto dla pracownika:

 • Ubezpieczenie emerytalne: 488,00zł
 • Ubezpieczenie rentowe: 75,00zł
 • Ubezpieczenie chorobowe: 122,50zł
 • Ubezpieczenie zdrowotne: 388,31zł
 • Zaliczka na podatek: 313,00zł

Oznacza to, że pracownik będący zatrudniony na podstawie umowy o pracę zarabiając 5 000zł brutto, netto (czyli po odliczeniu składek) otrzymuje 3 613,19zł.

 

Miesięczne zarobki oraz opłaty dla kwoty 5 000 zł brutto dla pracodawcy:

 • Wynagrodzenie pracownika: 5 000zł
 • Ubezpieczenie emerytalne: 488,00zł
 • Ubezpieczenie rentowe: 325,00zł
 • Ubezpieczenie wypadkowe: 83,50zł
 • FP i FGŚP (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych): 127,50zł

Pracodawca do kwoty brutto, czyli do kwoty 5 000 zł musi dodać wszystkie koszty opłacanych przez siebie składek. Zatem pracodawca miesięcznie przy kwocie 5 000 zł brutto dla pracownika płaci za jego zatrudnienie łącznie kwotę 6 024,00 zł.

Umowa o dzieło: 5 000 brutto, ile to netto?

W odróżnieniu od umowy o prace pracodawca zatrudniając daną osobę na podstawie umowy o dzieło opłaca jedynie kwotę brutto, a pracownik zaliczkę na podatek PIT. Jednocześnie zatrudniony w ten sposób pracownik może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Co więcej pracodawca zatrudniający osobę na umowę o dzieło może skorzystać z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości od 20% do 50%. Ważne jest również, że jeżeli pracodawca zatrudnia na podstawie umowy o dzieło pracownika, który już jest jego pracownikiem obowiązują od umowy wszystkie składki, jak w przypadku umowy o dzieło.

Wówczas pracownik będący zatrudniany na podstawie umowy o dzieło zarabiając brutto 5 000zł opłaca zaliczkę na podatek w wysokości 680,00zł. Zatem pracownik na tak zwaną rękę zarabia (netto) 4 320zł.

Umowa zlecenie: 5000 brutto, ile to netto?

Miesięczne zarobki oraz opłaty dla kwoty 5 000 zł brutto dla pracownika:

 • Ubezpieczenie emerytalne: 488,00zł
 • Ubezpieczenie rentowe: 75,00zł
 • Ubezpieczenie zdrowotne: 399,33zł
 • Zaliczka na podatek: 260,00zł

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie zarabiając miesięcznie 5 000zł brutto, netto zarabia kwotę 3 777,67zł.

Miesięczne zarobki oraz opłaty dla kwoty 5 000 zł brutto dla pracodawcy:

 • Wynagrodzenie pracownika: 5 000zł
 • Ubezpieczenie emerytalne: 488,00zł
 • Ubezpieczenie rentowe: 325,00zł
 • FP i FGŚP (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych): 127,50zł

Wówczas pracodawca do kwoty brutto 5 000zł musi doliczyć składkę emerytalna, składkę rentową, składkę na fundusz pracy oraz składkę na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, czyli kwotę 940,50 zł. Oznacza to, ze miesięcznie pracodawca za utrzymanie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie wydaje 5 940,50 zł.

W przypadku umów zlecenia zarobki netto dla pracownika mogą różnić się od siebie przy tej samej kwocie brutto. jest to zależne od relacji formalnej pomiędzy pracodawcą, a jego pracownikiem, a także w zależności od wieku osoby zatrudnionej.

Jeśli zatrudniony to:

 • osoba przed ukończeniem 26 roku życia (posiadająca status studenta bądź ucznia): w tym przypadku kwota brutto równa się kwocie netto.
 • osoba będąca już zatrudniona przez pracodawcę: obowiązują składki jak w sytuacji umowy o pracę.
 • osoba nie posiadająca innego zatrudnienia: wówczas należy opłacić wszystkie składki ZUS oraz dobrowolnie pracownik może opłacić składkę chorobową.
 • osoba jest już zatrudniona w innej firmie, a jej wynagrodzenie jest większe lub równe minimalnemu wynagrodzeniu: w takim przypadku należy opłacić składkę zdrowotną.
 • osoba jest już zatrudniona w innej firmie, ale jej wynagrodzenie jest mniejsze od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia: wówczas należy opłacić wszystkie składki ZUS oraz pracowni dobrowolnie może opłacić składkę chorobową.

Umowa B2B: 5 000 brutto, ile to netto?

Umowy typu B2B kosztami związanymi z zatrudnieniem pracownika w całości obciążają pracodawcę. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy B2B za wykonaną pracę na rzecz pracodawcy wystawia mu fakturę. Koszty te mogą się od siebie różnić przez formę opodatkowania i panującej sytuacji pracownika oraz pracodawcy względem Zakładu ubezpieczeń społecznych.

Miesięczne koszty ponoszone przez pracodawcę, który zatrudnia pracownika na umowę B2B przy zarobkach 5000zł brutto:

 • składka zdrowotna: 381,81zł
 • zaliczka na podatek: 477,00zł

Pracownik zatrudniony na umowę B2B opiewającą na kwotę 5 000zł brutto, netto otrzymuje kwotę 4 141 zł. dzieje się tak ponieważ od kwoty brutto pracodawca odejmuje koszty związane z zatrudnieniem danego pracownika.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *