pieniądze

2600 brutto ile to netto?

Umowa o pracę: 2600zł brutto, jaka to kwota netto?

Umowa o pracę wedle obowiązującego w Polsce prawa jest obciążona wszystkim składkami przewidzianymi przez ustawodawcę. Składki te są częściowo opłacane przez pracodawcę, a częściowo przez samego pracownika.

 • Składki jakim obciążony jest pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę: emerytalna (9,78%), zdrowotna (9%), chorobowa (2,45%), rentowa (1,5%) oraz zaliczka na PIT.
 • Składki jakim obciążony jest pracodawca na podstawie umowy o pracę: emerytalna (9,76%), wypadkowa (1,76%), rentowa (6,5%), składka na fundusz pracy (FP: 2,45%), składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP: 0,1%).

Zobacz też:

Pracownik: Kwota składek przy zarobkach 2600zł brutto

 • emerytalna: 253,76zł,
 • chorobowa: 63,70zł,
 • rentowa: 39,00zł,
 • zdrowotna: 201,92zł,
 • zaliczka na podatek: 121,00zł.

Wysokość wyżej wymienionych składek należy zsumować, a następnie odjąć uzyskaną kwotę od 2600zł brutto. Wówczas pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę netto zarabia 1 920,62zł.

Pracodawca: Koszty jakie ponosi pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę przy zarobkach 2600zł brutto

 • emerytalna: 253,76zł,
 • wypadkowa: 43,42zł,
 • rentowa: 169,00zł,
 • FP oraz FGŚP: 66,30zł.

Wyżej wymienione koszty składek ponoszone przez pracodawcę należy zsumować, a następnie dodać do kwoty 2600zł brutto. Oznacza to, że pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę po doliczeniu obowiązujących go składek płaci za pracownika 3 132,48 zł.

Umowa o dzieło: 2600zł brutto, ile to netto?

Koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o dzieło ponoszone przez pracodawcę wynoszą tyle co kwota brutto, czyli w tym przypadku 2600zł. Od tej kwoty odejmowana jest jedynie zaliczka na podatek PIT wynosząca 354zł. Wówczas pracownik zatrudniony na umowę o dzieło netto zarabia 2 246zł. Co więcej wedle prawa taka umowa pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem daje pracownikowi możliwość do dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Natomiast w sytuacji gdy osoba zatrudniona na umowę o dzieło jest już zatrudniona przez tego samego pracodawcę, strony są zobowiązane do opłacenia wszystkich składek obowiązujących, jak przy umowie o pracę. Kolejna możliwością jaką daje umowa o dzieło jest możliwość do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów od 20% do 50%.

Umowa zlecenie: 2600zł brutto, ile to netto?

W umowie zlecenie wysokość zarobków netto danego pracownika jest ściśle zależna od wieku pracownika oraz od relacji formalnej pomiędzy danym pracownikiem, a jego pracodawcą.

Wówczas: 

 • Osoba, która jest już zatrudniona w innej firmie, ale jej wynagrodzenie jest mniejsze od minimalnego wynagrodzenia: należy opłacić wszystkie składki ZUS oraz taki pracownik dobrowolnie może opłacić składkę chorobową.
 • Osoba, która jest już zatrudniona w innej firmie, a jej wynagrodzenie jest większe bądź równe obowiązującemu minimalnemu wynagrodzeniu: należy opłacić składkę zdrowotną.
 • Osoba, która nie posiada innego zatrudnienia: należy opłacić wszystkie składki ZUS oraz pracownik możne dobrowolnie opłacić składkę chorobową.
 • Osoba, która jest już zatrudniona przez danego pracodawcę: należy opłacić wszystkie składki, które obowiązują w przypadku umowy o pracę.
 • Osoby, które posiadają statut ucznia bądź studenta (i są przed ukończeniem 26 roku życia): w tym przypadku kwota brutto równa się kwocie netto.

Wyszczególniona kwota składek ponoszonych przez pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie przy zarobkach 3500zł brutto:

 • emerytalna: 253,76zł,
 • rentowa: 39,00zł,
 • zdrowotne: 207,65zł
 • zaliczka na podatek: 135,00zł.

Oznacza to, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie przy kwocie 2600zł brutto, netto zarabia kwotę 1 964,59zł.

Wyszczególniona kwota składek ponoszonych przez pracodawcę zatrudniającego pracownika na umowę zlecenie przy jego zarobkach 3500zł brutto:

 • emerytalna: 253,76zł,
 • FP i FGŚP: 169,00zł,
 • rentowa: 66,30zł.

Oznacza to, iż pracodawca do kwoty 2600zł brutto musi doliczyć koszty ponoszone przez siebie za opłacenie składek, co daje kwotę 3 089,06 zł.

Umowa B2B: 2600zł brutto, ile to netto?

Umowy typu B2B oznaczają, że pełne koszty powiązane z zatrudnieniem danego pracownika ponosi jego pracodawca. Jest tak ponieważ pracownik za wykonaną na rzecz pracodawcy pracę wystawia dla niego fakturę. Oczywiście koszty ponoszone przez pracodawcę zatrudniającego osobę na umowę B2B mogą znacznie różnić się od siebie (np. w zależności od formy opodatkowania).

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę B2B przy jego zarobkach 3500zł brutto opłaca:

 • składka zdrowotna: 381,81zł
 • zaliczka na podatek: 69,00zł.

Wówczas sumę wyżej wymienionych składek należy odjąć od kwoty brutto, czyli od 2600zł. W ten sposób uzyskujemy kwotę 2 149,19zł, czyli kwotę netto jaką zarabia dany pracownik zatrudniony na podstawie umowy B2B opiewającą na kwotę 2600zł brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *