Planowanie i ewaluacja kursów i szkoleń w firmie

Dowiedz się jak planować szkolenia oraz kursy w przedsiębiorstwie oraz sprawdź jakie metody ewaluacji zastosować, aby zbadać ich efektywność. Rozwiń swoje umiejętności oceny jakości szkoleń, kursów i innych programów rozwojowych.

Jak planować szkolenia w firmie?

Planowanie szkoleń w firmie jest ważnym elementem polityki szkoleniowej, który ma na celu zapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi i wiedzy, potrzebnych do realizacji celów organizacji. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby zaplanować skuteczne szkolenia w firmie.

Zidentyfikuj cele szkolenia. Określ, jakie cele chcesz osiągnąć za pomocą szkolenia. Czy chcesz poprawić efektywność pracy, zwiększyć zaangażowanie pracowników, czy może zdobyć nowe umiejętności i wiedzę?

Określ grupę docelową. Zdecyduj, dla jakiej grupy pracowników chcesz zorganizować szkolenie. Czy szkolenie będzie skierowane do pracowników na niższym poziomie, czy może do kadry zarządzającej?

Wybierz odpowiednią formę szkolenia. Wybierz formę szkolenia, która najlepiej odpowiada celom szkolenia i potrzebom grupy docelowej. Można zdecydować się na szkolenia stacjonarne, szkolenia online lub wewnętrzne szkolenia przeprowadzane przez specjalistów w firmie.

Określ zakres szkolenia. Określ, jakie tematy będą poruszane podczas szkolenia, jakie umiejętności i wiedzę pracownicy powinni zdobyć. Upewnij się, że zakres szkolenia odpowiada celom i potrzebom firmy oraz grupy docelowej.

Zaprojektuj program szkolenia. Na podstawie określonego celu i zakresu szkolenia zaprojektuj program szkolenia, który będzie składał się z odpowiednich modułów, tematów i ćwiczeń.

Określ budżet. Określ budżet na szkolenie, który pozwoli na zorganizowanie odpowiedniej formy szkolenia i pokrycie kosztów związanych z jego przeprowadzeniem. 

Wybierz odpowiedniego trenera. Wybierz odpowiedniego trenera, który będzie prowadził szkolenie. Powinien to być specjalista z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą w zakresie tematu szkolenia.

Przygotuj materiały szkoleniowe. Przygotuj materiały szkoleniowe, które pomogą pracownikom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności podczas szkolenia.

Oceń skuteczność szkolenia. Po zakończeniu szkolenia oceniaj jego skuteczność. Przeprowadź ankietę wśród uczestników szkolenia, aby poznać ich opinie na temat jego jakości i skuteczności. Oceń, czy szkolenie przyczyniło się do osiągnięcia celów biznesowych.

Narzędzia wspierające planowanie szkoleń

Planując szkolenia dla dużej grupy pracowników warto skorzystać z przydatnych narzędzi. Jednym z nich może być portal Eventis.pl, czyli największy portal szkoleniowy w Polsce, który oferuje szeroki wybór szkoleń otwartych z różnych dziedzin, takich jak zarządzanie, finanse, marketing, sprzedaż, HR czy rozwój osobisty. Portal ten działa na rynku od blisko 20 lat i oferuje ponad 5000 szkoleń otwartych rocznie. W ofercie Eventis.pl można znaleźć szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów oraz ekspertów z danej dziedziny. W ramach portalu dostępne są również szkolenia online oraz szkolenia zamknięte, czyli dedykowane dla konkretnych firm.

Skorzystanie z portalu gwarantuje nam nie tylko szybsze znalezienie kursu czy szkolenia na dany temat, ale również pozwala osiągnąć wysoką jakość. Portale tego typu współpracują z uznanymi firmami szkoleniowymi, które zapewniają wysoką jakość świadczonych usług. Bez względu na to warto również prowadzić ewaluację zamawianych szkoleń.

Jakie są metody ewaluacji szkoleń?

Co to jest ewaluacja szkoleń? „Ewaluacja szkoleń to proces oceny skuteczności programów szkoleniowych. Polega na zebraniu informacji od uczestników szkoleń oraz od innych osób biorących udział w szkoleniach w celu określenia czy szkolenie osiągnęło założone cele oraz jakie zmiany należy wprowadzić w przyszłości w celu poprawy skuteczności szkoleń.” – mówi Anna Gajewska z portalu WeLearn.pl

Istnieją różne metody ewaluacji szkoleń, ale podstawowe z nich to:

  • Ankiety ewaluacyjne – są to kwestionariusze, które uczestnicy szkolenia wypełniają po jego zakończeniu. Ankiety ewaluacyjne umożliwiają zebranie informacji na temat poziomu satysfakcji uczestników ze szkolenia oraz oceny jego wartości merytorycznej.
  • Testy wiedzy – służą do sprawdzenia, jakie informacje i umiejętności uczestnicy szkolenia zdobyli w trakcie szkolenia. Testy wiedzy pozwalają na zbadanie czy szkolenie przyniosło oczekiwane efekty w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności.

 

  • Obserwacja – polega na monitorowaniu postępów uczestników szkolenia podczas zajęć praktycznych. Obserwacja umożliwia na bieżąco ocenić, jak uczestnicy radzą sobie z zadaniami i jakie postępy są w stanie poczynić w trakcie szkolenia.

 

  • Analiza feedbacku od innych osób – polega na zebraniu opinii od pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniu, ale na co dzień współpracują z uczestnikami szkolenia. Analiza feedbacku umożliwia pozyskanie informacji na temat tego, czy uczestnicy szkolenia wdrożyli w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

  • Analiza wyników biznesowych – polega na analizie wyników finansowych lub operacyjnych przed i po szkoleniu w celu oceny wpływu szkolenia na efektywność działań firmy. Tego rodzaju analiza może być stosowana w przypadku szkoleń związanych z poprawą wyników sprzedażowych lub zmianami w organizacji pracy.

Wszystkie te metody ewaluacji szkoleń pozwalają na ocenę skuteczności szkoleń oraz na uzyskanie informacji na temat tego, jakie zmiany należy wprowadzić w dalszym rozwoju programów szkoleniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *