ministerstwo finansów

Ministerstwo finansów – zadania i obowiązki urzędu

Nazwa Ministerstwo Finansów (MF) w Polsce funkcjonuje od roku 1950, w którym to zastąpiła dotychczasową – Ministerstwo Skarbu. Jest to jedynie urząd pomocniczy Ministra Finansów, odpowiedzialnego za budżet państwa, instytucje finansowe oraz szeroko pojęte finanse publiczne.

Zadania i obowiązki Ministra Finansów w Polsce

Jakie ma zadania minister finansów? Do zadań MF należy przede wszystkim pomaganie Ministrowi Finansów w projektowaniu i obsługiwaniu budżetu państwa, którego wykonanie na końcu roku budżetowego musi uzyskać absolutorium, czyli aprobatę posłów.

VAT, PIT, CIT, czyli domena ministra finansów

Kolejny obowiązek to prowadzenie rozsądnej polityki podatkowej. Chodzi tu przede wszystkim o VAT, akcyzę, PIT i CIT, gdyż to one w największym stopniu wpływają na kondycję budżetu krajowego. Podatki nie mogą być za niskie, ponieważ są głównym źródłem dochodu państwa, ani za wysokie, gdyż znacznie obniżyłoby to możliwości finansowe obywateli.

Ministerstwo oprócz obsługiwania tzw. sfery budżetowej, czyli m.in. pracowników utrzymywanych z budżetu państwa, takich jak nauczyciele czy urzędnicy, ma również wpływ na stan budżetu samorządów terytorialnych – gmin, powiatów i województw np. poprzez organizowanie subwencji.

Ministerstwo finansów a sfera prywatna: bankowość, ubezpieczenia

Ponadto realizuje zadania związane z funkcjonowaniem rynku finansowego, a także banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych czy rynku papierów wartościowych. Bardzo ważna jest również obsługa długu publicznego i wszelkich spraw z nim związanych. Powstał on głównie wskutek rokrocznego deficytu budżetowego i stanowi poważne wyzwanie dla obecnych i przyszłych członków Ministerstwa. Zaniedbaniu nie mogą ulec sprawy związane z bezpieczeństwem.

Przeczytaj również: Czym się kierować kupując AC?

To ministerstwo finansów musi wydać opinię o możliwościach finansowych ws. kupowania nowego sprzętu wojskowego, rakiet, czy innych zarówno potrzebnych jak i kosztownych elementów wzmacniających obronność państwa. Jednak jedną z najistotniejszych rzeczy należącą do kompetencji MF jest współpraca z innymi krajami w zakresie finansowym, kredytowym oraz ustalania ceł, czyli dodatkowych opłat za import lub eksport towarów zza granicy, które znacząco wpływają na gospodarkę.

Jak widać, ministerstwo finansów posiada w swoich obowiązkach całkiem długą listę rzeczy, których należy dopilnować i sprawnie przeprowadzić, aby Państwo mogło odpowiednio funkcjonować.

Może Cię również zainteresować: