szkolenia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – czym jest?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to specjalne dotacje na szkolenia, które finansowane są przez Fundusz Pracy i zapewniają pracownikom oraz pracodawcom wsparcie kształcenia ustawicznego. Czym charakteryzuje się Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Kto może brać udział w szkoleniach? Jak uzyskać dofinansowanie na kształcenie?

Cechy charakterystyczne Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest częścią Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowania na szkolenia pracownicze. Kształcenie ustawiczne stanowi bardzo ważną rolę podczas rozwoju przedsiębiorstw i różnych działów gospodarki, zatem KFS może mieć ogromny wpływ na zatrudnienia oraz utratę pracy. Celem Funduszu jest szkolenie, dostarczanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji pracowników, jak również zminimalizowanie zwolnień z powodu niedostatecznych umiejętności i nieadekwatnych kompetencji do wymagań gospodarczych. 

Przeczytaj również: poziom bezrobocia w Polsce po 1989 roku

Kto może brać udział w szkoleniach finansowanych przez KFS?

Z dofinansowań na szkolenia mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości i statutu, które zatrudniają co najmniej jedną osobę posiadającą umowę o pracę. Poziom dofinansowania zależy od wielkości firmy:

– mikroprzedsiębiorstwa mogą starać się o 100% dofinansowanie,

– pozostałe firmy o zwrot 80% kosztów szkolenia. 

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia?

Aby uzyskać środki na szkolenia pracowników, należy dopilnować kilku formalności. Najważniejszą czynnością jest złożenie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy. Wniosek ten można złożyć w formie papierowej – osobiście lub drogą elektroniczną.

Zobacz też: Centralna baza ofert pracy (CBOP)

W prawidłowo uzupełnionym wniosku należy podać kilka istotnych informacji, takich jak:

– dane pracodawcy,

– działania do sfinansowania,

– całkowita wysokość wydatków,

– uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia,

– uzasadnienie wyboru realizatora szkolenia,

– informacje o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osoby wysyłanej na szkolenie. 

Przeczytaj też: