różnice między wup i pup

Umowa o pracę czy własna działalność? Co się bardziej opłaca?

Umowa o pracę podlega pod Kodeks pracy, czyli jest chroniona przepisami prawa. Pracownikowi przysługuje stałe wynagrodzenie, płatny urlop w wymiarze 20 lub 26 dni w roku, jeśli pracownik postanowi się zwolnić i posiada niewykorzystany urlopu dostanie ekwiwalent w formie pieniężnej. Kodeks określa ilość godzin pracy w tygodniu, po ich przekroczeniu występują nadgodziny. W przypadku choroby pracownik otrzyma w tym okresie 80% wynagrodzenie. Dochód z tytułu umowy o pracę jest opodatkowany stawkami 18% lub 32%. Pracodawca opłaca podatek dochodowy oraz składki pracownicze.

Zalety i wady własnej działalności gospodarczej

Z reguły prowadzenie działalności gospodarczej charakteryzuje się nienormowanym czasem pracy oraz elastycznością, jednak jak stanowi formę zatrudnienia jest się zobligowanym do pracy 40 godzin tygodniowo lub więcej – powyżej tego czasu nie występują nadgodziny. Urlop nie jest płatny chyba, że zostanie określone wynagrodzenie w umowie za ten okres. W przypadku choroby, ciąży lub wypadku przy pracy zasiłek chorobowy płaci ZUS, wypłacany jest od podstawy płaconych składek. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest się zobowiązanym do prowadzenia ewidencji księgowej, a także opłacanie składek ZUS, podatku dochodowego i podatku VAT (jeśli przedsiębiorca nie korzysta ze zwolnienia). Dochód można opodatkować na zasadach ogólnych (18% i 32%) lub według stawki liniowej (19%).

Zobacz też: Dofinansowanie na własną firmę – sprawdź warunki

Umowa o pracę czy umowa B2B? Co jest korzystniejsze dla pracownika?

Mając do wyboru umowy o pracę oraz zawarcie umowy współpracy na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej, bardziej korzystna ze względu na wysokość wynagrodzenia będzie umowa B2B, ale trzeba mieć na uwadze również inne aspekty.

Umowa o pracę jest korzystniejsza z punktu widzenia pracownika pod względem praw, które mu przysługują. Mimo, że wynagrodzenie jest niższe, niż w przypadku zatrudnienia na umowę B2B, zatrudnienie będzie stabilniejsze, a pracownik nie martwi się jak zachoruje ponieważ przysługują mu świadczenia.

Zobacz też: Baza ofert pracy

Własna działalność gospodarcza może być bardziej opłacalna jeśli posiada się wysokie dochody i rozlicza według stawki liniowej (19%), a dochód można podwyższyć generując wyższe koszty, w ten sposób zapłaci się niższy podatek dochodowy lub go się nie zapłacić wcale. Warto też pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu w przypadku choroby lub uszczerbku na zdrowiu. Trzeba się liczyć z łatwiejszym zwolnieniem.

Zobacz: Urzędy pracy w województwie małopolskim