różnice między wup i pup

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2019

Gdy już zdecydujemy się na podjęcie działalności gospodarczej zazwyczaj niezbędne będą do tego środki finansowe na rozruch firmy oraz jej stabilny rozwój w późniejszym czasie. Zaciągnięcie kredytu na ten cel wydaje się być ryzykownym posunięciem, gdyż w przypadku nierentowności naszego biznesu w początkowej fazie będziemy mieć problem ze spłatą pożyczki, a w najgorszym wypadku firma okaże się niewypałem i wtedy problem staje się jeszcze większy. Na szczęście istniej szereg programów mających na celu wsparcie finansowe małych przedsiębiorstw.

Dotacje z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2019

Najpopularniejszym źródłem wspierającym osoby aspirujące do miana przedsiębiorcy są dotacje z Unii Europejskiej. Przez ostatnie 7 lat na ten cel przeznaczono 20 miliardów euro z Funduszy Europejskich mających na celu wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia oraz zmniejszenie różnic pomiędzy państwami członkowskimi. Co ważne, środki te nie są przeznaczone dla każdego. Urzędy pracy podchodzą indywidualnie do analizy sytuacji każdego potencjalnego beneficjenta środków unijnych, natomiast nie musimy być zarejestrowani jako osoba bezrobotna (sprawdź przy okazji jak zarejestrować się jako bezrobotny przez Internet). Krokiem milowym w kwestii uzyskania wsparcia będzie przygotowanie biznesplanu, który będzie jasno określał cele, na które chcemy przeznaczyć pieniądze. Następnie musimy zapoznać się z listą programów dostępnych w naszym regionie lub województwie i wybrać ten odpowiadający kryteriom naszej działalności.

Dobierz odpowiedni program dofinansowania do Twojej działalności gospodarczej

Warto zatem odwiedzić Portal Funduszy Europejskich w celu dobrania programu operacyjnego dla naszej firmy. Gdy udało nam się znaleźć odpowiedni program musimy sprawdzić gdzie i w jakim terminie jesteśmy w stanie złożyć wniosek o dotację, a następnie go złożyć. Wówczas musimy uzbroić się w cierpliwość, bowiem czas oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie wniosku może trwać nawet trzy miesiące.

Zobacz też: Kalkulator walut – jak działa?

Innym źródłem na pozyskanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczych jest Fundusz Pracy, którym dysponują poszczególne urzędy pracy, natomiast jest on przeznaczony dla osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Dofinansowanie otrzyma osoba, która między innymi 12 miesięcy przed złożeniem wniosku była bezrobotna nie prowadziła działalności gospodarczej oraz nie miała wpisu do CEiDG. Tutaj również musimy sporządzić biznesplan, który ma być zawarty we wniosku o dotację.

Zobacz też:

Jak działa KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

CBOP – Centralna Baza Ofert Pracy

Jak działa rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Urzędy pracy na Podkarpaciu