Trendy w onboardingu – czego oczekują kandydaci w pierwszych dniach pracy?

Jeszcze nie tak dawno onboarding nowego pracownika trwał zaledwie jeden dzień i obejmował wyłącznie podstawowe elementy, bez których nie da się rozpocząć pracy oraz kwestie wymagane prawem – np. szkolenie BHP. Obecnie, to również wchodzi w zakres wdrożenia pracownika, ale dodaje się coś jeszcze – powitanie nowego pracownika „na pokładzie”, czyli zapewnienie mu dobrego doświadczenia w pierwszych dniach pracy. Czego jeszcze oczekują nowi pracownicy, rozpoczynając pracę?

Jakie są trendy w onboardingu, o których, jako pracodawca, musisz wiedzieć?

  1. Pre-onboarding, czyli skierowanie działań do pracownika jeszcze przed rozpoczęciem przez niego pracy. Takie działania obejmują:
  • wszelkie formalności (np. skierowanie na badania lekarskie),
  • przesłanie specjalnie opracowanego materiału, w którym zawarte są wszystkie najważniejsze informacje o firmie, tzw. employee handbook,
  • przekazanie sprzętu i dostępów,
  • pokazanie stanowiska pracy,
  • zapoznanie z zespołem.
  1. Odpowiedni, czyli dłuższy czas onboardingu. Według badań firmy Gamfi, 41% pracowników potrzebuje ponad miesiąca na wdrożenie się w kulturę organizacji oraz w swoje obowiązki. Okazuje się jednak, że na trwający tyle onboarding decyduje się zaledwie 16% firm. Dłuższy czas onboardingu, podczas którego pracownik pozna dobrze zespół i całą organizację zwiększa jego zaangażowanie nawet o 71%!
  2. Onboarding zdalny, ale skuteczny – pandemia wymusiła przeniesienie wielu procesów do online’u. Jednym z nich jest także wdrożenie pracownika. Trendem, który się obserwuje od 2 lat jest takie zaplanowanie tego procesu, by wyrównać doświadczenia onboardingu stacjonarnego i właśnie tego zdalnego.

Dlaczego onboarding dopasowany do oczekiwań nowych pracowników jest istotny?

Dobre wprowadzenie pracownika (czyli takie, jakiego oczekuje) sprawia, że już od pierwszych dni kształtuje się w nim pozytywne wrażenie na temat pracodawcy. Chętniej więc będzie angażował się w swoje pierwsze zadania, ale co najważniejsze – nie będzie chciał z firmy odejść. A to jest dla pracodawcy najważniejsze. Odejście nowozatrudnionej osoby jest bowiem dla pracodawcy nieopłacalne – szczególnie, jeśli poświęcił na proces rekrutacji dużo czasu i zasobów finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *