Jak zarejestrować pracownika z Ukrainy? Podpowiadamy, na jakie formalności należy się przygotować

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy wymaga odpowiedniej organizacji i przestrzegania określonych procedur. Jeśli planujesz przyjąć do pracy pracownika spoza Polski, warto poznać niezbędne kroki w procesie rekrutacji. Dowiedz się, o czym należy pamiętać i jak wygląda zatrudnianie pracowników z Ukrainy w Polsce.

Kiedy obywatel z Ukrainy może skorzystać z legalnego zatrudnienia w Polsce?

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy w Polsce jest legalne, jeśli osoby te mają odpowiednie dokumenty pobytowe lub przybyły na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 roku z Ukrainy i deklarują zamiar pozostania w Polsce. Tytuł pobytowy jest dokumentem umożliwiającym pobyt w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej. Przykładami takiego dokumentu są:

  • zezwolenie na pobyt czasowy lub stały,
  • paszport w przypadku wjazdu na terytorium Polski bez wizy,
  • zaświadczenie o udzieleniu ochrony międzynarodowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. 

Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy w Polsce odbywa się na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej. 

Jak zarejestrować pracownika z Ukrainy?

W przypadku zatrudnienia obywatela Ukrainy, który spełnia jeden z wcześniej wymienionych warunków, pracodawca ma obowiązek powiadomienia odpowiedniego urzędu pracy. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Ze wszelkimi formalnościami związanymi z przyjęciem do pracy cudzoziemca może pomóc agencja pracy Kono.jobs

W trakcie zgłaszania podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy konieczne jest podanie:

  • informacji dotyczących podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
  • danych osobowych cudzoziemca,
  • informacji dotyczące wykonywanej pracy.

Jakie obowiązki ma pracodawca względem pracownika z Ukrainy? Praktycznie takie same jak w przypadku osoby z Polski. Ponadto przed podpisaniem umowy z obywatelem Ukrainy należy sporządzić pisemną umowę, która uwzględnia warunki zawarte w powiadomieniu złożonym do urzędu pracy. To jednak nie wszystko – po stronie pracodawcy leży również powinność zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia przez niego pracy. A ile zarabia pracownik z Ukrainy? Wynagrodzenie wypłacane cudzoziemcowi nie może być niższe od płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. 

Jak znaleźć kandydatów z Ukrainy do pracy? 

Aby pozyskać najlepszych pracowników z Ukrainy, warto skorzystać z pomocy pośredników. Obywatele Ukrainy chcący podjąć pracę w Polsce, często mogą pochwalić się sporym doświadczeniem zawodowym, zaangażowaniem oraz elastycznością. 

Zatrudnianie cudzoziemców to dość długi proces obejmujący między innymi: rekrutację, selekcję kandydatów, przygotowanie odpowiednich dokumentów, a w niektórych przypadkach nawet zapewnienie transportu i zakwaterowania. Współpraca z agencją pracy ułatwia zatrudnienie pracownika – w praktyce wszystkimi etapami zajmuje się pośrednik, a firma dostaje „gotowego” pracownika. 

Jak wygląda proces rekrutacji pracowników z Ukrainy? Po ustaleniu szczegółów z pracodawcą agencja szuka kandydatów do pracy. Jeśli dana osoba spełnia wymagania i pozytywnie przejdzie rekrutację, agencja przechodzi do kolejnych etapów procesu zatrudnienia. Jest odpowiedzialna również za przygotowanie dokumentacji kadrowo-płacowej, organizowanie szkoleń BHP czy skierowanie na okresowe badania lekarskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *