Jak rozliczyć VAT i jakich błędów unikać?

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą zastanawia się, jak rozliczyć VAT i przede wszystkim czy powinien zostać VAT-owcem. W dzisiejszym poradniku dowiesz się, kto powinien zostać płatnikiem VAT, a kto może z tego zrezygnować. Dowiesz się też jak rozliczać VAT i jakich błędów unikać.

Kto powinien zarejestrować się jako płatnik VAT?

Osoba, która zakłada własną działalność gospodarczą nie musi zostać VAT-owcem. Może skorzystać z prawa do zwolnienia z VAT na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy wiedzieć, że zwolnienie przysługuje ze względu na limit obrotów wynoszący 200 tys. zł lub proporcjonalnej części tej kwoty, jeśli działalność została zarejestrowana nie na początku, a w trakcie roku. Zawiłości systemu VAT może wyjaśnić Ci biuro podatkowe w Legnicy w ramach prowadzonych porad. Oczywiście możesz wybrać się również do prawnika, który zajmuje się prawem gospodarczym. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R uznaje się, że korzysta z wskazanego wyżej zwolnienia. W takiej sytuacji wystawia fakturę, ale bez naliczonego VAT. Błędem jest naliczenie VAT, bo wtedy przedsiębiorca, niezależnie od tego, że nie złożył deklaracji VAT musi odprowadzić daninę do urzędu skarbowego, czyli dokonać zapłaty podatku do 25 dnia kolejnego miesiąca. Jeżeli korzysta się z usług biura księgowego takich błędów można uniknąć, dlatego warto to robić niezależnie od tego czy jest się płatnikiem VAT czy też nie.

Komu przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupów?

Tylko przedsiębiorca, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT może odliczać VAT od zakupów. Warto jednak wiedzieć, że VAT naliczony można odzyskać po rejestracji, jeżeli nastąpi ona w miesiącu po otrzymaniu faktur kosztowych lub w trzech kolejnych okresach (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub w dwóch kolejnych okresach (w przypadku rozliczeń kwartalnych).

Jak wygląda rozliczenie VAT w przypadku wysyłki pliku JPK_V7M lub JPK_V7K po terminie?

Rejestracja jako podatnik VAT wiąże się z dopełnieniem dodatkowych obowiązków. Do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym przedsiębiorca ma obowiązek przesłania pliku z naliczonym podatkiem od towarów i usług. W przypadku rozliczenia miesięcznego jest to plik JPK_VM, a w przypadku kwartalnego JPK_VK. Trzeba wiedzieć, ze za opóźnienia w rozliczeniu VAT grozi kara grzywny. Przedsiębiorca może uniknąć jednak negatywnych konsekwencji swojego błędu i niedopatrzenia, jeśli skorzysta z instytucji czynnego żalu, którą należy złożyć wraz z opóźnionym plikiem. Podatem VAT należy wpłacać na indywidualny numer mikrorachunku podatkowego także do 25 dnia miesiąca za okres poprzedni. Spóźnienie w opłacie skutkuje naliczeniem odsetek, które musi wyliczyć sam przedsiębiorca. Jeśli nie przekraczają kwoty 8,70 zł nie podlegają wpłacie do urzędu. Aby uniknąć problemów z opóźnionymi wpłatami czy przesłaniem pliku JPK VAT, najlepiej skorzystać z usług profesjonalistów. Biuro rachunkowe pilnuje terminowości wszystkich wpłat w imieniu swoich klientów.

Rozliczenie VAT – popularne błędy i jak ich unikać?

Należy przede wszystkim uważać z odliczaniem VAT za zakupy. To co w przypadku jednej firmy będzie zakupem na potrzeby przedsiębiorstwa w przypadku innej może być potraktowane jako wydatek noszący znamiona prywatnego. Przykładem może być zakup ekspresu do kawy do firmy, która ma swoją siedzibę i kilku pracowników, a także do jednoosobowego przedsiębiorstwa prowadzonego w mieszkaniu prywatnym. W drugim przypadku mogą być wątpliwości co do zasadności odliczenia. VAT-u nie będzie można odliczyć za basen, dentystę, okulary korekcyjne czy fitness, nawet jeżeli można znaleźć ich związek z działalnością. Błędem jest rozliczanie VAT z faktur nie dających prawa do odliczenia. Mogą się tu znaleźć faktury za usługi gastronomiczne czy noclegowe. Częstym błędem jest również stosowanie niewłaściwej stawki podatku. Może mieć to miejsce np. w branży budowlanej, gdzie stawki 8% nie można zastosować w przypadku budowy parkingów będących infrastrukturą budownictwa mieszkaniowego. Tu obowiązuje stawka 23%. Należy uważać przy podawaniu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniego okresu, bo często zdarza się tutaj podawanie w deklaracji błędnych kwot. Zatem w bieżącym pliku deklaracyjnym w takiej sytuacji owej nadwyżki się nie wykazuje i jest ona wyszczególniona w kolejnym pliku JPK_V7. Usługi księgowe mogą rozwiązać problem z częstymi błędami w rozliczeniach VAT. Zatem warto przekazać swoje rozliczenia profesjonalistom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *