Wynagrodzenie brutto/netto. Które jest na rękę?

Osoby, które poszukują pracy, powinny wiedzieć, jak jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto a netto. Dzięki temu podczas rozmowy kwalifikacyjnej będą mogły precyzyjnie określić swoje wymagania płacowe. Wyjaśniamy, która kwota to ta na rękę oraz jak przeliczyć brutto na netto.

Co to jest wynagrodzenie brutto i netto?

Kwota wynagrodzenia brutto to całkowita płaca bez odliczonych podatków i składek. Z kolei pracownik otrzymuje na swoje konto pensję pomniejszoną o kwotę przeznaczoną na pokrycie świadczeń publicznoprawnych. Jest to tzw. płaca netto, potocznie nazywana wynagrodzeniem „na rękę”.

W jaki sposób przeliczyć wynagrodzenie brutto na netto?

Przeliczając płacę brutto na netto, trzeba wziąć pod uwagę typ umowy i wysokość wynagrodzenia. W przypadku umowy o pracę od kwoty brutto odlicza się:

  • składki na ubezpieczenie społeczne;
  • składkę na ubezpieczenie zdrowotne — to 9% podstawy wymiaru składki. Danina ta pozwala osobie zatrudnionej na korzystanie z publicznej służby zdrowia;
  • zaliczkę na podatek dochodowy — najpierw należy odjąć od przychodu koszty jego uzyskania. Przychód to wynagrodzenie brutto bez składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku osób mieszkających w tej samej miejscowości, w której pracują koszt uzyskania przychodu to 250 zł, a gdy są to inne miejscowości, wynosi on 300 zł. Wynik trzeba zaokrąglić i na jego podstawie obliczyć podatek dochodowy. Dla osób, których dochód wynosi maksymalnie 120 000 zł rocznie stawka podatku to 12%, a dla tych, które przekraczają I próg podatkowy to 32%. Trzeba też uwzględnić miesięczną ulgę na podatek.

Składki na ubezpieczenie społeczne to:

  • składka emerytalna — w całości to 19,5% wynagrodzenia. Osoba zatrudniona płaci 9,76%, a resztę do ZUS-u wpłaca pracodawca. Dzięki temu pracownik po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie mógł pobierać świadczenie emerytalne;
  • składka rentowa — to 1,5% wynagrodzenia ze strony pracownika i 6,5% od pracodawcy wpłacane na konto ZUS. Dzięki temu pracownik będzie mógł w przyszłości pobierać rentę, jeśli uzyska do niej prawo;
  • składka na ubezpieczenie chorobowe — w całości opłacana przez pracownika. Wynosi 2,45% wynagrodzenia. Podstawa to wynagrodzenie brutto bez składek na ubezpieczenie społeczne liczone z dwunastu poprzednich miesięcy. Dzięki tej daninie osoba zatrudniona ma prawo m.in. do otrzymania renty po wypadku lub zasiłku z tytułu niezdolności do pracy.

Pracodawca ponosi też dodatkowe koszty zatrudnienia pracownika związane np. z jego szkoleniem.

Przeliczenie wynagrodzenia brutto na netto jest trudnym zadaniem. Na szczęście istnieją takie narzędzia, jak kalkulator wynagrodzeń, które to ułatwiają.

Kalkulator wynagrodzeń — pomoc w przeliczaniu zarobków brutto na netto

Przy pomocy nowoczesnej aplikacji, jaką jest kalkulator wynagrodzeń, możesz w kilka chwil przeliczyć wynagrodzenie brutto na netto oraz obliczyć składki i koszty pracodawcy. Wystarczy, że wybierzesz typ umowy oraz zaznaczysz parę podstawowych informacji. Przy czym kalkulator prezentuje wyniki w przybliżeniu i nie stanowi narzędzia do obliczania wynagrodzeń pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *