Uprawnienia UDT – czym są i jak je zdobyć?

Uprawnienia UDT, czyli kwalifikacje do pracy z urządzeniami dźwignicowymi, nadawane są przez Urząd Dozoru Technicznego. Jak można je zdobyć i do wykonywania jakiego rodzaju pracy będą niezbędne? O tym wszystkim piszemy w poniższej publikacji. Do lektury naszego wpisu zachęcamy w szczególności wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy jako operator suwnicy lub operator innego rodzaju urządzeń transportu bliskiego.

Kwalifikacje UDT – jaką wiedzę posiadają operatorzy dźwignic?

Biorąc udział w profesjonalnie zorganizowanym i tak samo fachowo przeprowadzonym kursie na operatora urządzeń transportu bliskiego (w skrócie: UTB), zdobyć można cenne kwalifikacje zawodowe. Uprawnienia UDT będą najlepszym potwierdzeniem znajomości aktualnie obowiązujących przepisów związanych z eksploatacją suwnic, jak również stanowią potwierdzenie znajomości warunków technicznych dozoru technicznego. Do tego wszyscy, którzy z sukcesem ukończą specjalistyczny kurs, będą świetnie przeszkoleni w praktycznym wykonywaniu czynności związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn podlegających dozorowi technicznemu. Uczestnicy kursu poznają także aktualnie obowiązujące przepisy BHP, których wdrożenie zapewni na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy optymalny poziom bezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że do grupy najczęściej eksploatowanych urządzeń transportu bliskiego zalicza się suwnice procesowe, suwnice z wciągnikiem łańcuchowym oraz suwnice z wciągnikiem linowym. Aby można było mówić o jak największym bezpieczeństwie pracy z tymi urządzeniami, należy obowiązkowo posiadać aktualną wiedzę na temat użytkowania tychże urządzeń. Taką zdobyć można właśnie na specjalistycznych kursach, podczas których nabyć też można cenne uprawnienia UDT. Będąc w temacie kwalifikacji UDT, warto znać ich podstawę prawną. Tę stanowi Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Uprawnienia UDT – jak je zdobyć?

Uczestnictwo w kursie na operatora dźwignicy to nie jedyny warunek, aby można było legitymować się kwalifikacjami UDT pozwalającymi m.in. na pracę z suwnicami Demag. Bardzo ważne jest także pozytywne zaliczenie egzaminu państwowego, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Warto pamiętać, że przed przystąpieniem do egzaminu, należy pobrać ze strony urzędu stosowny wniosek i go złożyć oraz opłacić. Od 11 lutego 2020 roku wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń transportu bliskiego jest płatny, a jego koszt wynosi 184,43 zł.

Podczas egzaminu sprawdzana jest nie tylko wiedza teoretyczna związana z obsługą wybranych urządzeń transportu bliskiego, ale oceniane będą także umiejętności praktyczne związane z obsługą tychże urządzeń. Tym samym oczywiste pozostaje to, że egzamin składa się z dwóch części. Warto dodać, że zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego od 1 czerwca 2019 roku nie są już uprawnieniami przyznawanymi bezterminowo. Najczęściej mają określony okres ważności i w przypadku eksploatacji suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia, przyznawane są na okres 10 lat. Czas ten ulega skróceniu do 5 lat wówczas, gdy mowa o przyznaniu uprawnień UDT do eksploatacji suwnic, wciągników i wciągarek zarówno ogólnego, jak i specjalnego przeznaczenia.

Kto może zdobyć uprawnienia UDT?

Czy kwalifikacje umożliwiające obsługę urządzeń dźwignicowych, w tym suwnic stanowiskowych, pomostowych, jednodźwigarowych lub suwnic z wciągarkami, może zdobyć każdy? Okazuje się, że niekoniecznie. Udział w specjalistycznym kursie na operatora suwnicy wziąć mogą jedynie osoby pełnoletnie, mające ukończoną 8-letnią szkołę podstawową lub co najmniej gimnazjum oraz kandydaci, którzy są osobami zdrowymi, niemającymi przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy przy obsłudze dźwignic. Warto mieć to na uwadze, rozważając możliwość zdobycia cennych kwalifikacji UDT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *