Umowa kredytowa

Jak wygląda procedura kredytowa w banku?

W życiu prawie każdego przychodzi taki moment, że trzeba wziąć kredyt. Procedura kredytowa wydaje się dość skomplikowana, ale tak naprawdę można ją opisać w kilku krokach.

Zakładając, że klient wybrał już bank, z którego usług chce skorzystać procedura przyznania kredytu składa się z następujących etapów:

1. Wstępna ocena kredytowa – większość banków ma w swojej ofercie szeroką gamę produktów kredytowych. Wstępna ocena kredytowa jest przeprowadzana po to, aby spośród tej puli bank mógł nam zaproponować konkretne, lepiej dopasowane produkty.

2. Wybór oferty i negocjacja warunków kredytu – każdy z oferowanych przez bank kredytów ma różne warianty i dodatkowe opcje do wyboru oraz różnego rodzaju opłaty, ubezpieczenia etc. Klient musi zdecydować się na określone opcje i potwierdzić z bankiem ustalone warunki.

Po tym etapie w przypadku, np. kredytu hipotecznego konieczne jest zawarcie umowy przedwstępnej pomiędzy kupującym a sprzedającym daną nieruchomość.

3. Złożenie wniosku kredytowego wraz z wymaganymi przez kredytodawcę dokumentami m.in: dowodem osobistym, aktem zawarcia małżeństwa, zaświadczeniami o zatrudnieniu i zarobkach i innymi wyspecyfikowanymi przez bank.

4. Analiza wniosku – trzyetapowa procedura, mająca na celu jak najdokładniejsze sprawdzenie wnioskodawcy, po to aby bank miał pewność, że klient będzie kredyt spłacał:

  • analiza techniczna – sprawdzenie formalnych aspektów zawieranej umowy oraz ocena ewentualnych zabezpieczeń kredytu (np. hipoteki),
  • analiza formalno-prawna – sprawdzenie historii kredytowej klienta, jego ewentualnych zaległości w stosunku do instytucji państwowych (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych), obecności na liście dłużników. W przypadku przedsiębiorców banki często weryfikują również sposób prowadzenia działalności, ogólnie ma to na celu ocenę wiarygodności kredytowej klienta,
  • analiza finansowa – określenie zdolności kredytowej klienta oraz jego płynności finansowej.

5. Wydanie decyzji kredytowej – na podstawie przeprowadzonej analizy analitycy finansowi generują specjalny raport kredytowy na podstawie którego bank wydaje decyzję o udzieleniu lub nie kredytu.

6. Podpisanie umowy – jeśli decyzja o przyznaniu kredytu jest pozytywna, można umówić się na podpisanie umowy. Wcześniej warto zapoznać się z jej treścią oraz sprawdzić czy zapisane w niej warunki zgadzają się z wcześniejszymi ustaleniami.

7. Uruchomienie środków i obsługa kredytu – ostatnim etapem procesu udzielania kredytu jest dostarczenie do banku polecenia wypłaty środków. Po jego otrzymaniu bank wypłaca pieniądze i rozpoczyna się proces spłaty.

Przeczytaj również:

Ile jest urzędów pracy w Polsce?

Czym się różni powiatowy urząd pracy od wojewódzkiego?