dokumenty

Druki potrzebne do wypełnienia PIT

Wybór właściwego formularza w celu rozliczenia podatku często nie jest prosty. Tym bardziej, że liczba druków podatkowych jest dość spora. Warto zatem wiedzieć, jaki druk PIT wybrać, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w sposób prawidłowy.

Czym jest druk podatkowy?

Każdy pełnoletni obywatel, osiągający dochody, ma obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Do tego służą odpowiednie druki podatkowe, które należy wypełnić oraz złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym. Ważne jest jednak, aby wybrać właściwy formularz.

Rozliczenie podatku – jaki druk PIT dla osób fizycznych?

Najpowszechniej stosowanym drukiem PIT jest formularz PIT-37. Z tego formularza korzystają wszystkie osoby uzyskujące dochód z umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło. Innymi słowy, jest to formularz przeznaczony dla wszystkich, którzy uzyskują przychody ze stosunku pracy, ale nie tylko. Druk PIT-37 wypełniają i składają także osoby, które uzyskują dochody z zasiłków, stypendiów czy świadczeń z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozliczenie podatku – jaki PIT dla przedsiębiorców?

Inny formularz podatkowy wybierają osoby prowadzące działalność gospodarczą. W tym przypadku wypełnić należy druk PIT-36. Oprócz tego druku, przedsiębiorcy złożyć muszą dodatkowy formularz. Jest to druk PIT-B, w którym wykazują swoje dochody i straty z różnych firm lub spółek. Trzeba jednak wiedzieć, że druk PIT-36 przeznaczony jest dla tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. Inny druk podatkowy obowiązuje tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się w ryczałcie. W tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza PIT-36L.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *