różnice między wup i pup

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może być korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Porozumienie stron umożliwia rozwiązanie każdej umowy o pracę. Również takiej, która w świetle przepisów Kodeksu Pracy jest nierozwiązywalna.

Zakończenie umowy za porozumienie

Skuteczne rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wymaga złożenia zgodnych oświadczeń woli. Porozumienie powinno zostać zawarte w formie pisemnej, konieczne jest także wskazanie terminu, w którym umowa ulegnie rozwiązaniu. Może być to dowolna data, którą zaakceptują obie strony umowy. W tym przypadku nie obowiązują okresy wypowiedzenia oraz inne terminy zawarte w treści umowy. Zastosowanie trybu porozumienia stron jest możliwie w przypadku każdego rodzaju umowy o pracę i w każdej sytuacji, np. podczas urlopu lub zwolnienia lekarskiego pracownika. Z inicjatywą rozwiązania umowy może wystąpić pracownik oraz pracodawca.

Sprawdź: Lista urzędów pracy w województwie pomorskim

O czym pamiętać wypowiadając umowę za porozumieniem stron?

Jeśli stroną inicjującą rozwiązanie umowy jest pracodawca, pracownik musi pamiętać o dwóch istotnych kwestiach, jakie niesienie za sobą porozumienie stron. Pracownik traci wówczas możliwość skorzystania z dwóch dodatkowych, płatnych dni wolnych na poszukiwanie pracy, które zgodnie z przepisami otrzymałby w przypadku wypowiedzenia mu umowy. Tryb porozumienia stron wpływa także na uprawnienia związane z nabyciem prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Pracownik otrzymuje zasiłek dopiero po 90 dniach od rejestracji w Urzędzie Pracy i jest uprawniony do pobierania go przez okres 3 miesięcy. Rejestracji w urzędzie pracy można dokonać przez Internet.

Warto mieć na uwadze, że rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumieniem stron jest najszybszym i najmniej konfliktowym sposobem zakończenia istniejącego stosunku pracy i w razie potrzeby korzystać z tego trybu.

Zobacz też: